Блог

Важливим аспектом є налагодження діалогу між місцевими громадами та адміністраціями національних парків за підтримки Церкви та розробка моделей практичного здійснення їх взаємодії на основі практичних навичок та компетентностей.