Соляні озера кайнозойського періоду “Родинне гніздо”